۱۰/۱۴/۱۳۹۱

منابع مادی حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک

اورمولو – از مقاله سئدات لاچین اه ر در روزنامه استار چاپ ترکیه 
بسیاری از انسانها با فرض اینکه بعضی از عملیات های تروریستی با هزینه اندکی قابل انجام می باشد وجودمنابع عظیم مادی برای سازمان های تروریستی را نمی توانند تصور کنند. در حالیکه سازمان های تروریستی الخصوص به مانند حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) که علاوه بر داشتن صدها میلیتان دارای شبکه وسیع تلویزیون ماهواره ای، سایت و ... برای پروپاگاندا سازی می باشد وجود منابع عظیم مادی جزئی از تعریف پ.ک.ک محسوب می شود.
آمارهای تحقیقی غیررسمی از لازومه وجود حداقل 1 میلیارد دلار برای تداوم حیات ننگین و سیاه سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان حکایت دارد. در کنار نیازهای مادی نظیر 1 میلیارد دلار سازمانهای تروریستی به مانند محزب کارگران کوردستان به علت بافتشان و لازمه تداومشان منابع مادی وسیعی از تجارت انواع مواد مخدر، تجارت انسان، تجارت اسلحه، قاچاق و  ... را می طلبند که این حجم عظیم منابع مادی نه در زیرساتهای کشتار انسانها و انجام عملیاتهای تروریستی بلکه برای پروپاگانداسازی، کردستانیزه کردن منطقه، تاریخ سازی، نژادپرستی کوردی، ترویج خشونت طلبی، فاناتیسم دینی کردی (در پ.ک.ک تبلیغ زرتشتیت و ..) و ... بکار برده میشود. 
بیشتر منابع مادی سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان به ترتیب در موارد زیر خرج می شود:
خرید سلاح، خرید مواد منفجره، هزینه عملیات های تروریستی، حمل و نقل، لوجستیک، ارتباطات، انبار، کمپ، خورد و خوراک، کمک مادی به نیروهای داخل شهری، لباس، آموزش میلیتان، هزینه های رهبران، هزینه های سازمانی و ...
حتی در بعضی از سازمانهای تروریستی به مانند Irish Republican Army یا ارتش جمهوری خواه ایرلند هزینه ای نیز به هر یک از میلیتانها به عنوان ماهیانه اختصاص داده می شود. در سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) حق ماهیانه به میلیتانها پرداخت نمی شود ولی در عوض به خانواده میلیتانهائی که در مبارزات به هلاکت می رسند هزینه مادی از سوی زیرساختهای پ.ک.ک در شهرها اختصاص داده میشود، برای مثال منابع متعددی از حزب صلح و دمکراسی و شهرداری های منتخب از این حزب به خانواده های تروریستهای با عناوین مختلف اختصاص داده شده است. در دیگر سو در دنیا هیچ سازمان تروریستی به مانند حزب کارگران کردستان دارای این حجم از تلویزیون ماهواره ای نمی باشد، طبیعتاً هزینه این کانال های ماهواره ای میلیاردها دلار می باشد که از راه های یاد شده تامین می گردد.
منابع مادی و فاینانس
منابع مادی سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان نیز متفاوت می باشد. از جمله می توان به منابعی نظیر کمک های مادی از دیگر کشورهائی که خصومتی با ترکیه دارند، خراج از اصناف و سرمایه دارانی که در مناطق کردنشین فعالیت می کنند، کمک های مادی از کوردهای خارج و داخل که سمپاتی به ترور و خشونت دارند و .. تامین می گردد. در کنار موارد یاد شده یکی از مهمترین منابع مادی و فاینانس سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان انواع قاچاق، ترانزیت و تجارت مواد مخدر می باشد. بنا به گزارشات ارگانهای مبارزه با مواد مخدر جهانی پ.ک.ک دارای هزاران المان از جغرافیای خاورمیانه گرفته تا اروپا برای تجارت، ترانزیت و حمل و نقل انواع مواد مخدر و دیگر تجارت های غیرقانونی را دارا می باشد. مهمترین مرزهای این ترانیزیت ترکیه، ایران، سوریه، عراق می باشند.
در سالهای گذشته افزایش بسیار قابل توجهی در قاچاق سیگار و مشروبات الکلی مشاهده شده است که بسیاری از المانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) نیز در سطح وسیع در ترانزیت این موضوعات نقشی اساسی ایفا کرده اند، در کنار این موارد پ.ک.ک از تمامی قاچاقچیان سیگار، مشروبات الکلی و ...حقی به عنوان خراج یا مالیات عبور و مرور از مرزها را نیز دریافت می کند. بنا به گزارشات سازمانهیا مبارزه با مواد مخدر ترکیه سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در مرزهای کشورهای ترکیه ، ایران، سوریه و عراق اهالی کرد منطقه را به قاچاق تشویق می کند تا هم از نظر مادی خود و گروههای قاچاقچی را تامین مادی کند هم در راه سیاست های کوردستانیزه کردن منطقه و ایجاد رعب و وحشتی که دولت های در راه مبارزه با قاچاق تحقق می دهند نیز دیگر ملل منقه سهم خود را دریافت کنند.
در کنار تجارت و ترانزیت انواع مخدر یکی دیگر از منابع فاینانس پ.ک.ک تجارت و قاچاق انسان به اروپا می باشد. بسیاری از مهاجرین غیرقانونی پس از قاچاق به کشور مربوطه توسط المانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) مقداری از درآمد ماهیانه خود را به پ.ک.ک می رسانند.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/baymvlj