۶/۲۵/۱۳۹۲

میلیتانهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) چندین کامیون را به آتش کشیدند

سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان که از خون، نژادپرستی، ترور و کشتار تغذیه می گردد اینبار به کارگاهی حمله نموده و اقدام به آتش کشیدن لوازم شرکتی که در حال کشیدن راه آهن بوده نموده است.
بنا به خبر سایت روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه گروهی از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در شهر الازیغ و منطقه پالو اقدام به آتش کشیدن ماشین آلات شرکت خصوصی که در حال کشیدن راه آهن در منطقه بوده نموده اند. در این عمل تروریستی 4 ماشین آلات سنگین شرکت خصوصی توسط میلیتانهای مسلح پ.ک.ک به آتش کشیده شده است. کارگران این شرکت خصوصی برای شهرهای بینگول – الازیغ در راه کشیدن راه آهن بوده اند که با تهدید سلاح مجبور به ترک محل گردیده اند.
برای دستگیری میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان در منطقه عملیاتی آغاز گردیده است.
متاسفانه گروههای متعدد تروریستی، نژادپرست و مسلح کورد موجود در منطقه نقش القاعده کردی برای سرکوب ملتهای منطقه را بر عهده دارند که در بسیاری از اوقات این گروههای مسلح با بر عهده گیری نقش چماغ دول بزرگ برای سرکوب ملتهای منطقه بکار می روند.   
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/n3s23fe

۶/۱۸/۱۳۹۲

میلیتانهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) کودکی را ربوده و به گروگان گرفتند

سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان که از رادیکالیسم و افراط گرائی تغذیه می گردد در جدیدترین اقدام ضدانسانی خود کودکی را در ترکیه ربوده و به گروگان گرفته است.
ربایش کودک توسط میلیتانهای پ.ک.ک در شهر هاتای ترکیه و منطقه اسکندرون صورت گرفته است، خانواده ای که در حال تفریح در منطقه بوده از سوی گروهی میلیتان مسلح سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان تهدید شده اند و بر اساس اخیار روزنامه حریت چاپ ترکیه میلیتانهای پ.ک.ک از خانواده هزار لیره ترکیه پول و مقداری غذا درخواست کرده اند و برای پرداخت ودیعه میلیتانهای مسلح پ.ک.ک کودک خانواده را ربوده و به گروگان گرفته اند. پس از تحویل پول و مقداری غذا و تحویل آن به میلیتانهای حزب کارگران کوردستان کودک گروگان گرفته شده را آزاد نموده اند،مسئله پس از شکایت خانواده کودک به پلیس منطقه آشکار گردیده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/qzuzbf2
سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان یا پ.ک.ک تنها یکی از سازمانهای تروریستی و نژادپرست کورد موجود در منطقه می باشد که دستش به خون حداقل 30.000 در ترکیه که حدود 800 نفر از این قربانیان کودکان زیر 15 سال بوده اند آغشته است . برادر خواند ه پ.ک.ک در ایران با نام پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان نیز در غرب آزربایجان زاده شده و به علت عدم ارائه امار رسمی از سوی دولت ایران تعدد کشتارهائی که بر علیه ملت ترک در منطقه انجام داده مشخص نیست.  
قابل ذکر هست که سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان از دیروز معاهده صلح با دولت ترکیه را بر هم زده و به جزء10- 15% از نیروهائی که به خارج از مرزهای عراق فرستاده بود را تهدید به برگشت به ترکیه نموده است، در عین حال منابع نزدیک به این سازمان مخوف کرد خبر از شروع بمب گذاری ها و قتل عام های این سازمان رادیکال کرد در ماه های پیش رو داده اند.