۱۲/۱۴/۱۳۹۱

کنترل چاه های نفت سوریه توسط حزب کارگران کردستان

بر اساس اخباری که از سوی انیستیتوی انرژی ترکیه منتشر شده است کنترل منطقه ای که دارای چندین حلقه چاه نفت در سوریه می باشد به دست میلیتانهای مسلح سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان / حزب اتحاد دمکراتیک افتاده است.
منطقه ای که اکنون به دست میلیتانهای سازمان تروریستی پ.ک.ک / پ.ی.د افتاده در شرق شهر قامشلوی سوریه واقع شده است. 
طی یک هفته گذشته درگیری های پراکنده ای مابین میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان / حزب اتحاد دمکراتیک و نیروهای بشار اسد حافظ مناطق نفتی درگرفت که بالاخره نیروهای مسلح کرد با آوردن فشار به نیروهای دولتی منجربه عقب نشین آنها کردند. 
پس از بدست گرفتن منطقه نفتی شرق شهر قامشلو ناحیه وسیع و استراتژیکی بدست گروههای تروریست کورد افتاده است. چاه های نفتی مذکور از اهمیت بسزائی برای بشار اسد برخوردار بود ولی علت عقب نشینی بدین راحتی نیروهای بشار اسد هنوز معلوم نیست و گروههای فرصت طلب مسلح کرد نیز از جنگ داخلی بوجود آمده درصد بهره برداری حداکثری می باشند. بیشتر نفت منطقه به سمت شهرهای حموص منتقل می گشت و هنوز از تداوم انتقال و یا عدم انتقال نتف اخباری منتشر نشده است.
منطقه رمیلان نیز یکی از مناطق نفت خیز سوریه می باشد که اکنون به دست گروههای مسلح کورد موجود در منطقه که اکثراً میلیتانهای دو سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان / حزب اتحاد دمکراتیک می باشد افتاده است. 
بشار اسد که به مانند گذشته سعی در استفاده ابزاری از کارت بازی کوردها بر علیه معترضین و ترکیه داشت اکنون با پیشرفت هائی که از سوی میلیتانهای مسلح سازمان تروریستی پ.ک.ک / پ.ی.د در مناطق نفت خیز شاهدیم با مشکلی اساسی مواجه شده است. 
پ.ک.ک، پ.ی.د، تاک و صدها سازمان و گروهک تروریستی کورد موجود در منطقه به تمام معنا منطقه را به جولان گاهی برای کشتار انسانها مبدل ساخته و مسئله با عنوان ترویج و تولید القاعده کردی را به ذهنها آورده اند. در آزربایجان جنوبی نیز مسئله پژاک و دیگر گروههای نژادپرست و افراطی کورد به عنوان یک مسئله ملی برای ملت ترک سالهاست که بروز نموده و ملت ترک منطقه می باید برای رویاروئی با پدیده تروریسم و ارتجاع کردی شیوه ای یکسان و مستمر در پیش گیرند. 
منبع ترجمه خبر: 
http://tinyurl.com/c9mgva3