۹/۲۵/۱۳۹۱

سیاست مدار کرد: حزب کارگران کردستان اجازه ظهور و فعالیت قدرت جدیدی را نمی دهد

یاشار قایا که یکی از شناخته شده ترین سیاست مداران کورد ساکن آلمان میباشد طی سخنان قابل تاملی سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) و شاخه سیاسی آن حزب ب.د.پ را با دیکتاتوری خواندن و اجازه عدم فعالیت به دیگر احزاب و گروههای مختلف کرد نقد کرد.
به گفته آقای یاشا قایا سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان تا بدین روز به هیچ شخص و گروه سیاسی به جزء اشخاصی که پیروز ایدئولوژی کشتار انسانهای وی باشند اجازه فعالیت و ظهور نمی دهد، تمامی گروههای به ظاهر سیاسی کورد باید از ایدئولوژی غیرانسانی این سازمان حمایت کنند تا مورد آزار و پروپاگاندای این سازمان و مدیای مرتبط به آن نگردند.
برای مثال در حالیکه در ترکیه تاحدود فضای سیاسی برای خواست های کردها باز هست و حزب برخواسته از خواست مردم کرد (حزب صلح و دمکراسی)  با 35 نماینده در مجلس ترکیه حضور دارد و تمامی مسائل را می تواند از طریق مباحث و دمکراسی و راه حل های سیاسی حل کرد به یکباره به اصطلاح نماینده گان این حزب در جاده یا با میلیتانهای مسلح سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان برخورد داشته و با میلیتانهای مسلح عکس یادگاری می گیرند، آیا این بدان معنی نیست که پ.ک.ک اجازه ظهور و فعالیت به هیچ حزب سیاسی را مگر دنیال رو ایدئولوژی وی باشد سد می کند؟ هدف سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان عدم حل مسئله کردها در ترکیه می باشد چون این سازمان رادیکال و خشونت طلب از این مسئله تغذیه می گردد، پ.ک.ک بدون تردید حل مسئله کورد در ترکیه را نمی خواهد. این سیاستی تماماً نادرست هست که به ضرر مردم کرد تمام شده و خواهد شد.
باید حزب سیاسی کرد جدیدی به غیر از حزب به اصطلاح صلح و دمکراسی فعلی ظهور گردد. باید حزبی که بتواند خواست کوردهائی را که از هر گونه خشونت، ترور، قتل عام و ... دور هستند ایجاد شود. 
منبع ترجمه مقاله:
http://tinyurl.com/d98s3oe