۹/۱۷/۱۳۹۱

طرفداران حزب کارگران کردستان سرویس دانشگاه را به آتش کشیدند

بر اساس اخبار سایت روزنامه زمان چاپ ترکیه گروهی از طرفداران سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) دراقدامی با حمله به سرویس دانشگاه دجله شهر دیاربکیر ترکیه اقدام به آتش زدن اتوبوس نموده اند.
اتوبوس دانشگاه که پس از رساندن مسئولین دانشگاه در حال برگشت بوده توسط چندین فرد که دارای ماسک بوده اند متوقف گردید ه و پس از توقف اتوبوس دانشگاه با ریختن بنزین بر روی سرویس اقدام به آتش زدن اتوبوس نموده اند که اتوبوس تماماً در آتش نفرت این گروههای نژادپرست و فاناتیک کورد سوخت.
نیروهای آتش نشانی ترکیه نیز پس از چند دقیقه به محل اعزام شدند ولی اتوبوس دانشگاه تماماً سوخته بود و پلیس ترکیه اقدام به پیگیری و تعقیب طرفداران سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان که مسبب این حادثه بوده اند می باشد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/c8futvw
ضربه ای بر منابع فاینانس حزب کارگران کوردستان
گروههای مبارزه با مواد مخدر ترکیه موفق به کشف 11 کیلوگرپم انواع مواد مخدر منتسب به سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) گشته اند.
مواد مخدر منتسب به متفیای پ.ک.ک در کیسه های قهوه جاسازی شده بود و توسط سگ های مواد مخدر یاب کشف شده است. عملیات کسف مواد مخدر حزب کارگران کوردستان در ساعت 04:00 تا 07:00 و در یکی از جاده های اصلی شهر آنکارا – آدانا بوقوع پیوسته است.
یکی از مهمترین و عمده ترین منابع تامین فاینانس سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان تجارت انواع مواد مخدر می باشد به طوریکه آمارهای پلیس بین الملل حاکی از ترانزیت 70% مواد مخدره وارده به اروپا را توسط باندهای مافیای کردی نظیر پ.ک.ک، پژاک و دیگر گروههای تروریست و مسلح کورد صورت می گیرد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/bzdgyx2