۹/۱۶/۱۳۹۱

حزب کارگران کردستان یک باند مافیای کودک می باشد

بر اساس تحقیقاتی که از سوی زیرمجموعه وزیر امور داخلی ترکیه صورت گرفته است سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) دارای 1000 کودک نوجوان کرد می باشد که از آنان به عنوان میلیتان یاد می برد.
بر اساس گفته های پرفسور سئدات لاچین اه ر که کارشناسا زبده مبارزه با ترور و تروریسم می باشد سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان به تمام معنا یک مافیای کودک می باشد. او که به تازگی کتابی ب عنوان کدامین پ.ک.ک را منتشر کرده است حدود 80% میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان را متشکل از کودکان کورد زیر 18 سال معرفی می کند. 
بنا به گفته های لاچین اه ر پ.ک.ک از هر خانواده کرد 1 کودک با به عنوان میلیتان بکار می برد حتی آمارهائی از وجود کودکان 8 ساله نیز در این سازمان فاناتیک و افراطی کوردی مشاهده شده است. 
بر اساس آمارهائی که پروفسور لاچین اه ر در کتاب خود از تروریستهای کشته شده سالهای قبل و آمارهای فعلی موجود در سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) اخذ کرده به یقین وی پ.ک.ک را باند مافیای کودک معرفی می کند. بر اساس آمارهای رسمی کودک ربائی در مناطق کردنشین ترکیه طی سالهای گذشته بسیار فزونی یافته و اکثرا کودکان دزدیده شده معصوم کورد 10 الی 18 ساله چند سال بعد از سوی کمپ های سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان به عنوان میلیتان برای بمب گذاری و کشتار انسانها بکار برده شده اند. 
به نظر وی سازمانهای حقوق بشر جهانی نیز کم کاری عمده ای را در راه شناساندن این سازمان رادیکال کورد به عنوان مافیای کودک مرتکب شده اند، البته سکوت معنی دار قشر تحصیل کرده کرد را نیز باید با علامت سوال بسیار بزرگتری پاسخ داد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/cfonamj