۸/۲۷/۱۳۹۱

اعتصاب غذای زندانیان پ.ک.ک - پاژک در ترکیه

حدود 60 روز از اعتضاب غذای زندانیان گروههای حزب کارگران کردستان و پاژک در ترکیه می گذرد، با ورود به سایت فارسی بالاترین لینک های داغی در مورد این خبر را در صفحه اول دیده و به به علت کنجکاوی سعی در بررسی مسائل مرتبط با این اعتصاب غذا گرفتم که قضیه به چه ترتیبی می باشد.
همانطور که شاید بدانید سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) در ترکیه بیش از 30 سال به طور رسمی فعالیت می کند و طی 30 سال گذشته همواره در لیست سازمانهای تروریستی دنیا اعمم از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، انواع سازمانهای حقوق بشر و ...جهانی واقع شده است لزومی به بیان تاریخچه این سازمان رادیکال کرد به هیچ وجه دیده نمی شود. پاژک نیز شاخه زنان پ.ک.ک را تشکیل می دهد، حزب کارگران کردستان یکی از سازمانهای تروریستی موفق در دنیا می باشد که توانسته جذایبتی برای کودکان دختر و زن کورد را در خود ایجاد کند، علت های متفاوتی می توان برای جذابیت این سازمان رادیکال و خشونت طلب کرد برای زنان کرد شمرد که خارج از مقوله این بحث می باشد.
هدف زندانیان حزب کارگران کردستان و پاژک از اعتصاب غذا چیست؟
با وب گردی در مدیای رادیکال کورد منطقه اهداف این اعتصاب کنندگان این طوربیان شده است:
1- ایجاد شرایط بهتر برای عبدالله اوجالان رهبر سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) که در تبعید در جزیره امرالی ترکیه واقع شده است. احتمالاً منظور اعضای سازمان تروریستی آزادی بی قید و شرط عبدالله اوجالان نیست! بلکه ایجاد شرایطی که بتوانند با وکلای خود (این وکلا چه کسانی هستند و چه کارهائی تا قبل از این کرده اد خود مقاله ای دیگر می طلبد) دیدار هفتگی و ... داشته باشند،؛بنابه گزارشات سازمانهای حقوق بشر جهانی و اتحادیه اروپا عبدالله اوجالان رهبر سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان از تمامی شرایطی که یک انسان فارغ از مجرم بودنش می تواند درخواست کند را در سوئیتی که به وی در جزیره امرالی اختصاص داده شده برخوردا می باشد.   
2- مورد دوم حق استفاده از زبان مادری در سیستم قضائی ترکیه برای ارائه دادرسی ها می باشد که این موضوع نه به علت اعتصاب غذا بلکه به علت شرایطی که اتحادیه اروپا برای قبول عضویت ترکیه در نطر گرفته چند سالی می باشد که در جریان هست و همانطور که طی ماههای گذشته در مدیای حتی مرکزگرای فارس زبان نیز مقالاتی مرتبط منتشر شده اکنون شرایط قانونی برای استفاده از زبان مادری در سیستم قضائی ترکیه فراهم می باشد(1).
نوع نگاه سازمانهای حقوق بشر اتحادیه اروپا و غرب به اعتصاب غذای زندانیان پ.ک.ک / پاژک
در کنار زندانیان سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان / پاژک چندین به اصطلاح نماینده کرد حزب ب.د.پ (حزب کردها در ترکیه – دست راست پ.ک.ک) نیز دست به اعتصاب غذای موقت زده اند و در کنار این درخواستی از پارلمان اروپا برای همراهی با اعتصاب غذا کننده گان داشته اند. 
خانم Ria Oomen-Ruijten که مسئول تهیه گزارشات حقوق بشر موسسه German Marshall Fund می باشد و در دیگر سو مسئول تهیه گزارشات حقوق بشر ترکیه را برای اتحادیه اروپا بر عهده دارد طی کنفرانسی مطبوعاتی که در آنکار با همکاری ان جی او ها و سازمان های حقوق بشر دولتی در ترکیه برگزار کرد "اعتصاب غذای زندانیان پ.ک.ک / پاژک را مغایر با اصل دمکراسی دانست" و از عدم وجود این نحو از اعتصاب غذا در زندانیان سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) و پاژک سخن گفته و از بی ثمر بودن به زبان آوردن خواست ها بدین نحو در حالی که در ترکیه زمینه برای ادا کردن هر نوع تفکر فکری مساعد می باشد را به باد انتقاد گرفت. به نظر وی در حالیکه راه برای سیاسیون کورد برای پیگیریها خواست هائی که می توان در چهارچوب حقوق بشر و حقوق اقلیت ها پیگیری کرد وجود دارد اعتصاب غذا گروهی از اعضای سازمان تروریستی پ.ک.ک / پاژک بدون معنا می باشد(2).     
براستی اعتصاب غذا کننده گان پ.ک.ک / پاژک چه کسانی هستند؟
طبیعتاً تمامی اعضای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان / پاژک که اکنون در زندانهای ترکیه به اعتصاب غذا دست زده اند تماماً دارای سوء سابقه ترور، تروریسم، انسان کشی و ... می باشند و بنا به چهارچوب و قوانین بین المللی در حال گذراندن مدت محکومت خود می باشند. تمامی اعتصاب غذا کننده گان بدون شک تاکنون سبب مرگ هزاران انسان شده اند ،بی شک رقم 30.000 ترور طی 35 سال گذشته از سوی تک تک همین اعضای پ.ک.ک / پژاک محقق گردیده است.برای مثال یکی از معروفترین اعتصاب کنندگان که در مدیای رادیکال کورد با آب و تاب به آن پرداخته می شود اعتصاب غذای پرتاب کنندگان مولوتف کوکتل می باشند، برای مثال سراب اسر (به ترکی ترکیه: serap eser) یکی از مجروحان همین پرتاب کننده گان مولوتوف کوکتل در ترکیه می باشد.  سراب اسر دختری 17 ساله و یکی از هزاران قربانی ترور و تروریسم حزب کارگران کردستان، حزب پاژک، تاک، ه.پ.گ و .. در ترکیه می باشد. چند سال پیش (دقیقاً 8 نوامبر 2009) که serap eser به مانند هر روز با اتوبوس مدرسه به سمت مدرسه در حرکت بود در ایستگاهی مورد هدف طرفداران سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان واقع شده و چندین مولوتوف کوکتلی که به سمت ماشین مدرسه پرتاب شده بود سبب سوختن تمامی صورت سراب و چندین کودک خردسال ترکیه ای شد. سراب 17 ساله تنها 28 روز توانست به زخم هائی که برتنش از اصابت مولوتوف کوکتل پ.ک.ک وارد شده بود دوام آورد. 
یا برای مثال محمد جان اوغوز سوی (به ترکی ترکیه: Mehmet Can Oğuzsoy) چند سال پیش طی بمب گذاری که در یکی از میدانین شهر آنکارا تحقق داده بود سبب کشته شدن 5 غیرنظامی که کودک و زنان نیز جزءاین کشته شدگان و آسیب دیده گان  بودند حضور دارد می باشد، طی این بمبگذاری 45 شهروند ترکیه زخمی شدند. (3)
ویدئوی حمله تروریستی به اتوبوس مدرسه که سراب در آن صورت زیبایش را از دست داد:
https://www.youtube.com/watch?v=hYmnlRpgIuQ
نام صدها مورد از این انسانهائی که طی حیاتشان سبب مرگ هزاران انسان بزرگ و کوچک شده اند در لیست اعتصاب غذای اعضای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان / پاژک دیده می شود.
 منابع استفاده شده برای تهیه مقاله:
1- http://hapistesaglik.wordpress.com/2012/11/11/aclik-grevinin-amaci-grevcilerin-talepleri-neler/
2- روزنامه سراسری یئنی شافاق چاپ ترکیه
http://yenisafak.com.tr/dunya-haber/aclik-grevinin-demokraside-yeri-yok-17.11.2012-424253
3- روزنامه زمان چاپ ترکیه
http://www.zaman.com.tr/null/serapin-katillleri-de-aclik-grevinde/2016964.html