۸/۰۳/۱۳۹۱

حزب کارگران کردستان در 48 روز 24 مدرسه را به آتش کشیده

گروهی از میلیتانهای سازمان تروریستی - فاشیستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) طی روزهای گذشته مدرسه ای که در شهر زلزله زده وان ترکیه به مت سازمان جهانی UNICEF ساخته و بازسازی شده بود را در نهایت حماقت به آتش کشیدند، متاسفانه دیروز نیز یکی از مدارس ابتدائی حاجی بکیر شهر وان ترکیه را دوباره به اتش کشیده اند. مدرسه فوق دارای 600 دانش اموز می باشد که تروریستهای حزب کارگران کردستان شب هنگام به مدرسه وارد شده و به کلاس ها و کلیه ابزارالات آموزشی را با ریختن بنزین به آتش کشیده اند.
براسی هدف این سازمان تروریست – فاشیست کورد از به اتش کشیدن مدارس ابتدائی در مناطق کردنشین ترکیه آیا چیزی به جزء ترویج و تداوم جاهلیت خویش و جذب کودکان زیر 18 سال کورد برای آموزش سربریدن انسانها نمی باشد؟ برای مثال کدام یک از سازمانهای تروریستی در دنیا بدین صورت احمقانه مدارس و مناطق آموزشی که به دور از هر گونه خشونت و ... اند را به آتش می کشیده و می کشد؟ چرا جامعه کرد اعمم از به اصطلاح روشنفکران، اشخاص تحصیل کرده و ... در برابر این سازمان به شدت خشونت طلب و فاناتیک کرد اعتراضی نمی کنند؟ آیا هدف سازمان تروریستی – فاشیستی حزب کارگران کردستان عدم آگاهی در بین کودکان کورد می باشد؟ پ.ک.ک با به آتش کشیدن مدارس در پی جذب قربیانیان جدید کودک کورد از جامعه بی سواد و بدون درک از حیات و زندگی می باشد، چون انسانی که حداقل مراحل تحصیلی را طی کند بی شک لحظه ای به ایدئولوژی سوخته و تاریخ مصرف گذشته سازمانهای تروریستی – فاشیستی کوردی به مانند پ.ک.ک که تنها از جهان پیرامون کشتن انسانها را به بهترین وجه ممکن می داند فکر می کند. و صدها سوال دیگر که ذهن هر انسانی را می آزارد...
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/8naxdvw
تسلیم 10 عضو حزب کارگران کوردستان در شیرناک ترکیه
بنا به اخباری که توسط سایت روزنامه استار چاپ ترکیه منتشر شده است 10 عضو سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) و سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان (ک.ج.ک) از طریق شهر شیرناک ترکیه تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه شده اند. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/99vxcea
درگیری با حزب کارگران کردستان: 1 تروریست به هلاکت رسید
بر اساس اخباری که توسط سایت روزنامه آخشام ترکیه منتشر شده است نیروهای نظامی –امنیتی ترکیه درگیری با میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) در شهر بیتلیس ترکیه داشته اند که در این درگیری ها موفق به هلاکت رساندن 1 تروریست گشته اند.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/8z9sv4j
درگیری با حزب کارگران کوردستان : 4 تروریست به هلاکت رسید
نیروهای نظامی – امنیتی ترکیه درگیری با میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) در شهر تونجلی ترکیه داشته اند که نیروهای ترکیه ای موفق به هلاکت رساندن 4 تروریست گشته اند.
درگیری نیروهای نظامی ترکیه با اعضای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان پس از حمله مسلحانه این سازمان کرد به یکی از پاسگاه های شهر تونجلی آغاز گردید و با تعقیب و گریزها نیروهای ترکیه ای موفق به هلاکت رساندن 4 تروریست گشته اند، نکته قابل توجه در اجساد تروریست کشف سلاح های جدید در دست اعضای پ.ک.ک بوده است که طی حیات ننگین 30 ساله این سازمان فاناتیک کرد بی سابقه بوده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/8g4c58x