۸/۰۱/۱۳۹۱

روح زمان، حزب کارگران کردستان و انقلاب سوریه

هر حرکت و رفتاری که سبب دوری اقلیت کرد سوریه ای از شام به سمت قامشلو گردد بر علیه کردها می باشد. 
در این عصر جائی برای رژیم های کنونی نیست، دیر یا زود این رژیم سرنگون خواهد شد. این جملات از گزارش مراد کاراایلان رهبر فعلی سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) برگرفته شده است. منظور تروریست کاراایلان از این رژیم ها حزب بعث سوریه می باشد. گزارشگر که نتوانسته جواب خود به علت طفره رفتن را از مراد کاراایلان بگیرد برای بار دوم سوال را به طور دیگری بیان می کند. مدیای جهانی و منطقه ای از همکاری بسیار نزدیک حزب کارگران کوردستان با بشار اسد اسد و حزب بعث سخن می گوید آیا شما با داشتن دلایل متعددی که از سوی مخابره کنندگان و تحلیل کنندگان این موضوع منتشر می گردد چه پاسخی برای سوال مذکور دارید؟ مراد در پاسخ باز چنین می گوید: حزب کارگران کردستان در سوریه حضور ندارد و هیچ همکاری با حزب بعث نداریم.
مدت زمانی زیاد هست که سخنان سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان با رفتارهائی که هر  روزه شدت، ترور، خشونت طلبی و ... را منعکس می کند تفاوت فاحشی نشان می دهد به طوریکه دیگر سیاسیونی که شاید بتوا نبا این سازمان رادیکال کورد به میز مذاکره نشست نیز هر روزه کاهش می یابد، روزی نیست که خبر از وقوع ترور، کشتار، آدم ربائی و گروگان گیری، خشونت طلبی و .. در یکی از مناطق ترک نشنویم. درحالی رهبر فعلی سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (PKK) در حال پاسخ گوئی به گزارش فوق می باشد گروهی اسلام گرای افراطی به نام Moro در فیلیپین پس از 40 سال ترویج خشونت و رادیکالیسم برای پایان دادن به جنگ داخلی اقدام آمادگی کرده است. در آن سوی آبها در کلمبیا گروههای انقلابی مسلح کلمبیا با نام FARC که 50 سالی می باشد به هر نوع خشونتی دست زده اند اکنون قراری مبتنی بر زمین گذاشتن سلاح را اعلام داشته اند. حماس از سال 2006 دست از سلاح کشیده و در حال مذاکره برای انتخاب رهبر جدید می باشد در اینسوی سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان هر روز از زبان سیاست به دور شده و اصرار بر تداوم انسان کشی و ترور می ورزد. به راستی علت اینکه سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان سعی در ماندن در عصر گذشته و عدم گذر به عصر جدیدی دارد در چیست؟
در همان گزارش خبرنگار از مراد کارایلان با آوردن دلیل هائی از اثبات عدم همراهی سازمان حزب کارگران کردستان با بشار اسد و حزب بعث می پرسد. مراد در پاسخ تنها به کلمه "خیر" اکتفا می کند. این خیر کوچک در حالی بیان می گردد که مفهوم پ.ی.د (شاخه سوریه ای پ.ک.ک) بدون وجود سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان گنگ و بی معنا می باشد. گزارشگر در سوال دیگری از عدم انجام عملیات های تروریستی شاخه ایرانی پ.ک.ک که سازمان تروریستی حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک (PJAK) باشد در طول 1 سال گذشته در ایران می پرسد که کاراایلان با تعجبی از تصادفی بودن این حادثه سخن می گوید. او در ادامه از سرنگونی رژیم بعث در مابین کردهای سوریه ای  جملات زیر بکار می برد: 
کوردها خواهان عدم سقوط رژیم شام اند و هدف اینچنینی ندارند.
کردهای سوریه ای که جزء یکی از مهمترین ستم دیده های دوران حاکمیت اسد در سوریه می باشند در نهایت شگفتی در عصیان نسبت به حکومت بشار اسد و حزب بعث هیچ جائی نداشتند و حتی عصیان اولیه نیز نه از مناطق کردنشین بلکه از مناطق عرب نشین شروع گردید. پس از شروع اولین ماههای اعتراضی کردها مهمترین موضوع جنگ داخلی سوره گردیدند که مهمترین آنها در دو هدف زیر بیان می گردد:
1- تغییر مسیر و جهت دهی به حرکت انقلابی معترضان سوریه که با سناریو های فلاکت پس زا سرنگون شدن بشار اسد به این موضوع نگریسته می شود.
2- تصویری از نهایت همکاری با حزب بعث و بشار اسد که از سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان منتشر گردید.
این دو عنصر مهم سبب تفاوت موقعیت کوردهای سوریه ای در حرکت انقلابی سوریه و در دیگر سو سبب بیگانگی منطقه ای گردید.
کردهای سوریه با تدابیر بسیار متضادی که در برابر معترضان سوریه و حرکت انقلابی سوریه گرفتند برای دوران پس از بشار اسد روزهای بسیار دشواری را با مخالفان خواهند داشت و سیگنالهای این مسائل از اکنون قابل لمس می باشد. کردهای سوریه ای که تصویری از همراهی با سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) که مهمترین حامی انقلاب سوریه و معترضان سوریه ای می باشد را نیز ارائه دادند و در حالی که هر روز خبر از کشتار ، ترور و قتل عام توسط این سازمان شنیده می گردد. در کنار رنجش ترکیه سبب رنجش شدید مخالفان حزب بعث و بشار اسد نیز گردیدند. به خاطر همین:
هر رفتار و عملی که سبب دور شدن کوردها از شام به سمت قامشلو گردد بر علیه کردها خواهد بود.
منبع ترجمه مقاله: مرکز تحقیقات سیاست، اقتصاد و اجتماع ترکیه
http://tinyurl.com/8r9vo8a