۷/۲۵/۱۳۹۱

حزب کارگران کردستان 3 معلم زن را ربوده و به گروگان گرفت

سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) که ید طولانی در کشتار شهروندان غیرنظامی دارد در جدیدترین سلسله از کارهای فاناتیک خود اقدام به آتش زدن مدارس ترکیه و ربودن معلمین دست می زند که طی ماه گذشته بیش از 15 مدرسه را به آتش کشیده است که متاسفانه در چندین مدرسه در کنار خاکستر شدن مردسه چندین دانش اموز کوچک نیز دارای زخم های متعددی گشتند.
میلیتانهای حزب کارگران کردستان دیروز اقدام به ربودن 3 معلم زن و 1 شهروند ترکیه ای که نگهبان روستا بوده در منطقه پرواری از توابع شهر سیرت ترکیه نموده اند.
3 معلم زن که از جاده مبادلاتی رد می شده اند توسط چندین میلیتان مسلح سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان تهدید به مرگ می شوند و مجبور به پیاده شدن از ماشین می گردند، که متاسفانه هر 3 معلم زن با تهدید به مرگ مجبور به همراهی با تروریستها می گردند.
برای دستگیری تروریستها و نجات معلمین عملیات وسیعی در منطقه آغاز شده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/9xmkwke
حمله طرفداران حزب کارگران به یک مدرسه در استانبول
گروهی از طرفداران سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) در شهر استانبول و منطقه شیشلی در اواخز شب اقدام به حمله با مولوتوف کوکتل به مدرسه ای نموده اند و سبب ایجاد آتش سوزی گشته اند.
پلیس ترکیه پس از دقایقی به محل فوق رسید و در جستجوی یه اتش کشیده گان مدرسه می باشد، آتش پس از دقایقی با ورود ماشین های آتش نشانی نیز خاموش شد
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/9off8nn
تلفه انفجاری حزب کارگران کردستان منفجر شد: 1 شهید
تله انفجاری سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) در شهر ماردین ترکیه منفجر شد و متاسفانه یک نیروی نظامی ترکیه جان خود را از دست داد.
تله انفجاری پ.ک.ک در حین حرکت ماشینی که نظامیان ترکیه را منتقل می ساخت منفجر گشته است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/9k2y4zv