۷/۲۰/۱۳۹۱

حزب کارگران کردستان مدرسه شهر زلزله وان ترکیه را به آتش کشیدند

گروهی از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) در جدیدترین سلسله اعمال خویش اقدام به آتش زدن مدارس ترکیه می نمایند به طوریکه در سال تحصیلی جدید بیش از 15 مدرسه توسط این سازمان فاشیست تماماً به آتش کشیده شده است و در بعضی از این حملات تروریستی آسیب هائی به معلمین و دانش آموزان نیز وارد گشته است.
در جدیدترین عمل به اصطلاح میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان مدرسه ای در شهر زلزله زده وان ترکیه که توسط هنر مند معروف ترکیه ای تورکان شورای (Türkan Şoray) و با هزینه  شخصی اش ساخته شده بود را به آتش کشیدند و متاسفانه مدرس تماماً در آتش سوخت.
این حادثه تروریستی که چه عرض کنم فاشیستی و متحجر آمیز که تداوم جاهلیت و ترویج خشونت طلبی و تروریسم را در جامعه کرد نشانه گرفته است در شهر زلزله زده وان ترکیه و منطقه محمد عاکیف ارسوی و دیشب در حوالی ساعت 22:00 صورت گرفته است.
پس از خبررسانی مردم زلزله زده وان ترکیه آتش نشانی به منطقه گسیل شده و توانست آتش را خاموش کند ولی تمام مدرسه نوساز در آتش کینه و نفرت گروه تروریستی- فاشیستی حزب کارگران کوردستان سوخته و با خاک یکسان شد.
تصاویر مدرسه به آتش کشیده شد:
http://tinyurl.com/9l2sfy9
تصاویر ویدئوی مدرسه به آتش کشیده شده:
http://tinyurl.com/9jz4bqu
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/9jaesqb
کودکان زلزله زده آزربایجان در دمای زیر صفر بدون داشتن کوچکترین امکانات رفاهی و آموزشی به سر می برند در عین حال مدارس کودکان کورد ترکیه ای در وان توسط سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) به آتش کشیده می شود.