۷/۱۵/۱۳۹۱

درگیری با حزب کارگران کردستان: 2 تروریست به هلاکت رسید

نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه در شهر تونجلی و منطقه هوزات با گروهی از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) برخورد کرده و علارغم ایست نیروهای ترکیه تروریستها اقدام به گشودن آتش نمودند ه اند که نیروهای نظامی ترکیه نیز در آن واحد پاسخ داده اند، در این درگیری 2 تروریست عضو حزب کارگران کردستان به هلاکت رسیده است.
بر اساس اخباری که از سوی سایت روزنامه استار چاپ ترکیه منتشر شده است درگیری نیروهای نظامی ترکیه ای با میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان در ساعت 16:00 صورت گرفته است، بنا به مشاهدات هدف تروریستها حمله مسلحانه به پاسگاه موجود در منطقه بوده است که با توجه به اخبار و گشت زنی های نیروهای نظامی ترکیه متوجه این امر گشته و گروهی از نظامیان که اغلب نیروهای مبارزه با مخصوص ترور و تروریسم بوده اند را از ژاندارمری شهرتونجلی ترکیه به منطقه اعزام شده است.  
در کنار اعزام نیروهای کاماندو چندید فروند هلی کوپتر نیز برای حمایت هوائی عازم منطقه شده و گذرگاه های میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (PKK) که در منطقه بودند نیز مورد بمباران هلی کوپترها واقع شده است.
پس از وقوع درگیری شدید در منطقه و به هلاکت رسیدن 2 تروریست صبح امروز نیروهای نظامی ترکیه ای موجود در منطقه به جستجوی بقیه تروریست هائی که موفق به فرار گشته اند پرداخته اند، عملیات در منطقه ادامه دارد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/8ch4ow4
سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) یکی از رادیکالترین و خشونت طلب ترین سازمانهای تروریستی کرد موجود در منطقه می باشد که قتل عام ها و ترورهای وسیع غیرنظامیان، کودکان و ..را در کارنامه سیاه خود بهمراه دارد، این سازمان تروریست و فاشیست کورد طی حیات ننگین خود بیشتر چماغ قدرت های خارجی برای سرکوب ملل منطقه و اهرم فشار بر دولت ترکیه بوده است.