۶/۱۵/۱۳۹۱

سازمان تروریستی آسالای ارمنی دیپلمات های آزربایجان شمالی را تهدید به مرگ کرد

پس از آزادی رامیل صفر اف (Ramil Seferov) افسر آزربایجان شمالی که در ادعائی به جرم اهانت یک افسر ارمنی به پرچم آزربایجان شمالی در مجارستان وی را با تبر کشته و سپس به حبس ابد محکوم شده بود خبرهائی از تهدیدات متعدد سازمان تروریستی آسالای ارمنی (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia) در مدیای رادیکال ارمنی و منطقه دوباره منتشر شده است.
در بیانه ای که از سوی سازمان تروریستی آسالای ارمنی منتشر شده است دیپلماتهای آزربایجان شمالی در خارج از کشور به مرگ تهدید گشته اند. 
سازمان تروریستی ASALA ارمنی در دهه های 70 تا 80 با عملیات های تروریستی که بر علیه دیپلماتهای ترکیه و آزربایجان شمالی انجام داده بود ظهور کرد، این سازمان در آن سالها سبب مرگ صدها دیپلمات ترکیه و آزربایجان شمالی تنها به علت وجود هویت ترک شان گشت. 
در نکته قابل تاملی که در بیانیه سازمان تروریستی آسالای ارمنی آمده از قتل عام ترکان خوجالی به شدت با غرور یاد شده و سخنان تحقیر و توهین آمیزی نسبت به آزربایجان و ترکیه ابراز شده است.
سازمان تروریستی آسالای ارمنی در پایان بیانیه اش نام 2 زن و 5 مرد دیپلمات آزربایجان شمالی را که در فهرست کشتار این سازمان واقع شده اند را نیز ذکر کرده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/cqbx34y
همکاری نزدیک حزب کارگران کردستان و سازمان تروریستی آسالای ارمنی
در زمان اوج فعالیت سازمان تروریستی آسالای ارمنی همکاری این سازمان با سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) بارها توسط منابع و اسناد متعددی ثابت شده بود و هر دوی این سازمانهای تروریست، خشونت طلب و رادیکال هویت ترک را موضوع مشترک و هدف معرفی می کردند.
در جدیدترین اقدام پس از آزادی رامیل صفر اوف و بیانیه گروههای منتثب به آسالای ارمنی از فعالیت های سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در مقابل ترکیه تقدیر شده و این حرکت را انتقامی از ترکان معرفی کرده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/cc9pfe2
ارتش مخفی آزادی بخش ارمنستان یا آسالا در سالهای 1973 تا 1985 در ترکیه، آزربایجان شمالی و 16 کشور جهان دست به عملیات های تروریستی بر علیه دیپلماتهائی که دارای هویت ترک بودند می زد. در سال 1980 آسالا در لیست سازمانهای تروریستی آیالات متحده آمریکا واقع شد.