۶/۰۶/۱۳۹۱

حمله تروریستی حزب کارگران کردستان: 1 زخمی

گروهی از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) با حمله تروریستی به بنای شهرداری و پاسگاه نظامی موجود در منطقه یوکسک اووا از توابع شهر حکاری ترکیه سبب زخمی شدن 1 شهروند ترکیه گشتند.
حمله تروریستی فوق در ساعت 22:00 تحقق یافته است. در این حمله تروریستی پ.ک.ک شهروند ترکیه ای غیرنظامی با نام اسکندر زیدان دچار جراحات شده است.
برای دستگیری تروریستها در منطقه عملیات وسعی آغاز شده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/8o4wd6z
میلیتانهای حزب کارگران کردستان قسمتی از راه مبادلاتی شیمدینلی ترکیه را بسته و سبب اختلال رفت و آمد وسایل نقلیه گشتند
دسته ای از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) قسمتی از راه مبادلاتی شیمدینلی از توابع شهر حکاری ترکیه را برای دقایقی بسته و اقدام به توقف نموده اکثر وسایل نقلیه در منطقه نمودند.
اعضای حزب کارگران کردستان پس از دقایقی اقدام به پروپاگاندای بر لیه سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان نموده و پس از آگاهی نیروهای نظامی ترکیه ای و حرکت به دین سبب به مانند همیشه از منطقه فرار کردند.
برای دستگیری اعضای پ.ک.ک در منطقه عملیاتی شروع شده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/9ngwm3x
حزب کارگران کردستان یک راننده را ربوده وبه گروگان گرفت
گروهی از میلیتانهای سازمان ترورویستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) یک از رانندگان غیرنظامی که در حال حمل مواد غذائی برای اردوگاه نظامیان ترکیه بود ربود.
ربودن و گروگان گیری مذکور در شهر شیرناک ترکیه و منطقه فیندیق صورت گرفته است. خلیل اسه ن دمیر 55 ساله توسط گروهی از میلیتانهای پ.ک.ک ربوده شده و به گروگان گرفته شده است.
برای نجات این راننده غیرنظامی عملیاتی در منطقه آغاز شده است.
منبع ترجمه خبر:  
http://tinyurl.com/99krqvf