۴/۲۹/۱۳۹۱

حزب کارگران کردستان 9 کامیون را به آتش کشید

سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) در جدیدترین اقدام خود مبنی بر جبوگیری از افزایش پیرفت اقتصادی مناطق کردنشین ترکیه بار دیگر 9 کامیون را به آتش کشید.
این اقدام تروریستی حزب کارگران کردستان در شهر قاضی آنتئپ ترکیه و در محله اصالحیه محقق شده است.
عمل تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) در اوایل نیمه شب صورت گرفته است. کامیونهای به آتش کشیده منتصب به راه سازی و تولید انرژی از منابع بادی بوده اند که توسط میلیتانهای پ.ک.ک به آتش کشیده شده اند.
بر اساس اخبار روزنامه استار چاپ ترکیه برای دستگیری تروریستها در منطقه عملیات وسیعی آغاز شده است.   
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/cmyz8em
1 تروریست از اضعای حزب کارگران کردستان تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه شد
بر اساس اخبار منتشر شده 1 تروریست زن از اعضای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) تسلیم نیروهیا امنیتی ترکیه شده است. 
تروریست مذکور از طریق شهر تونجلی و طی فراری که از کمپ های آموزشی پ.ک. در شمال عراق داشته تسلیم نیروهای ترکیه ای شده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/d8jmcz5

حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و تجارت انواع مواد مخدر

بر اساس اخباری که سایت روزنامه استار چاپ ترکیه منتشر ساخته است بزرگترین عملیات بر علیه منابع مالی سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) با شرکت 1700 مامور ترکیه ای شکل گرفته است.
در این عملیات وسیع که در 15 روستا و 3 منطقه صورت گرفته است بسیاری از منابع مالی حزب کارگران کردستان که از ظریق حمل و ترانزیت انواع مواد مخدر تامین می شود مورد حمله نیروهای ترکیه واقع شده است. 
در این عملیات بسیاری از مناطق و زمین هائی که توسط حزب کارگران کوردستان (PKK) به کشت خشخاش مشغول بودند اکثراً سوزانده شدند. بر اساس اخبار اعلام شده حزب کارگران کوردستان زمینی به ابعاد 300 هکتار را تحت کاشت خشخاش قرار داده بود. 
عملیات فوق با حمایت چندین هلیکوپتر اسکورسکی و کبری محقق شده و چنیدن تیم مبارزه با ترور و کاماندوی ترکیه نیز شرکت داشته اند.
هروئین کاشته شده در زمین های حزب کارگران کردستان برابر با 2 هزار تن و قیمت 20 هزار لیره ترکیه تخمین زده می شود، جزء اصلی ترین منابع مالی سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان می باشد.
در این عملیات 400 عضو سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) که در کاشت خشخاش نقش داشتند نیز توسط پلیس ترکیه دستگیر شدند.
حزب کارگران کوردستان منابع مالی خود را بیشتر از ترانزیت انواع مواد مخدر، قاچاق انسان، فروش اسلحه و ... تامین می کند.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/6lhb5zj