۴/۲۷/۱۳۹۱

درگیری با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک): 1 شهید

طی درگیری که نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه با میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) داشته اند متاسفانه 1 نگهبان روستا کشته شدند.
درگیری نیروهای نظامی ترکیه با تروریستهای حزب کارگران کردستان در شهر شیرناک و مطنقه باب الشباب صورت گرفته است که متاسفانه در این درگیری عصمن گوک نگهبان روستا کشته شده است.
نگهبان کشته شده 35 ساله بوده و دارای 5 فرزند می باشد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/czqf9hw
تله افنجاری حزب کارگران کوردستان (PKK) در شهر وان ترکیه
تله انفجاری سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان که در شهر وان ترکیه و منطقه باشکاله بکار گذاشته شده بود در اثنای حرکت ماشین های نظامی منفجر گشت، خوشبختانه این حادثه تروریستی خسارات جانی و مالی درپی نداشت.
بر اساس اطلاعات منتشر شده تله انفجاری حزب کارگران کردستان در راه مبادلاتی روستای کوچ داغ کار گذاشته شده بود. پس از منفجر شدن این تله انفجاری گودالی به عرض 2 متر و به عمق 1 متر ایجاد شد.
برای دستگیری تروریستها در منطقه عملیات آغاز شده است. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/cr8c5u3
شروع عملیات وسیع بر علیه سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان
وجود یک گروه از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) در شهر دیابکیر ترکیه توسط تیم های اطلاعاتی ترکیه مشخص شده و سریعاً تیم های کاماندو با حمایت هلی کوپترهای اسکورسکی و کبری برای انجام عملیات وسعی به منطقه اعزام شده اند.
تروریستهای حزب کارگران کردستان در منطقه لیجه شهر دیاربکیر ترکیه تثبیت شده اند. شروع عملیات در ساعت 04:30 گزارش شده است. هلیکوپترهای کبری هم اکنون نیز در حال گسیل کاماندوهای ترکیه به مناطق فوق می باشند.
بر اساس اخبار سایت روزنامه استار چاپ ترکیه از شروع عملیات چندین دفعه درگیری شدیدی با میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان به وقوع پیوسته است.
عملیات همچنان ادامه دارد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/84fhh6u

حمله حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به کارگران معدن

بر اساس اخباری که سایت روزنامه زمان چاپ ترکیه منتشر کرده است گروهی از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) اقدام به حمله به کارگران معدن سنگی در شهر حاتای ترکیه نموده اند.
معدن سنگ در دامنه کوههای آمانوس واقع شده و مربوط به شرکت خصوصی می باشد که در حال بهره برداری از سنگ معدن بوده است.
گروهی از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان به حمله به معدن سنگ فوق اقدام به آتش زدن چندین کامیون و دیگر وسال نقلیه شرکت خصوصی شده اند، نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه نیز پس از اگاه شدن از این حمله تروریستی اقدام به گسیل به منطقه نموده اند که طی اخباری مخابره شده درگیری شدیدی با میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان تا روشن شدن هوا داشته اند.
حمله تروریستی حزب کارگران کردستان (PKK) به کارگران سنگ معدن دیشب در ساعت 01:00 صورت گرفته است. 
حزب کارگران کوردستان طی ماههای گذشته چندین ترانزیت، کامیون و ... را که در حوزه اقتصاد مناطق کردنشین ترکیه فعالیت داشتند به آتش کشیده و حتی چندین بار کارگران شرکتهای راه سازی، سد سازی و ...را ربوده و یا به روی آنان آتش گشوده است. 
سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) برای عقب مانده نگه داشتن مناطق کوردنشین ترکیه اقدام به هر عمل شنیعی می زند که تهدید، ارعاب، آدم ربائی، اخاذی، به آتش کشیدن وسائل شرکت ها خصوصی و ... نمونه های انگشت شماری از اعمال این سازمان به شدت رادیکال و خشونت طلب می باشد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/bvpbuky