۴/۱۵/۱۳۹۱

بهار عربی و حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک

پروژه های حکومت ترکیه در رابطه با احقاق حقوق اقلیت کرد و شروع بهار عربی پایه های فکری و ایدئولوژی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) را تضعیف ساخت. در حالیکه دولت ترکیه در حال تغییر نگرش در موضوع حل مشکل ائتنیک کرد و حزب کارگران کردستان می باشد و حتی کار به جائی رسید که حکومت رجب طیب اردوغان دیدارهائی را با سران فعلی حزب کارگران کوردستان آغاز کرد پ.ک.ک به بهانه هائی از میز مذاکره گریخته و به مانند سالهای 1990 شروع به حملات تروریستی شدیدتری که شهروندان ترکیه و توریستها و گردشگران را مورد هدف قرار می داد آغاز نمود.  
در دیگر سو سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان امتحان خطاواری را در مسئله بهار عربی پس داد. روئسا و مجموعه حزب کارگران کوردستان در روزهای اول شروع بهار عربی با آنالیز خطادار فرض را بر رسیدن بهار عربی در ترکیه گذاشته بودند و برنامه های مدونی را نیز آماده سازی کرده بودند و حتی تزی با نام بهار ترکیه را نیز ادعا کرده و آغاز نمودند که واقعیت بسیار با این تخیل متفاوت بود. در صورتی که با شروع روند بهار عربی و اوضاع داخلی ترکیه سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان باید در مواضع رادیکال خود تغییری می داد.   
حزب کارگران کوردستان (PKK) در موضوع بهار عربی امتحان بسیار خطادارای را در سوریه گذارند. پ.ک.ک در سوریه علارغم اعتراضات 16 ماه بر علیه رژیم بعث و حاکمیت بشار اسد همچنان در صف نیروهای بشار اسد برای سرکوب معترضین و الخصوص کردهای سوریه ای قرار گرفته و حتی برای عدم پیوستن کردهای سوریه ای به صف مخالفان از هیچ توطئه و نیرنگی دریغ نکرده است. طی ماههای گذشته چندین رهبر گروههای کورد سوریه ای که خواهان پیوستن کردها به جمع معترضین بودند به سبب های مختلفی و مرموزی ترور و قتل عام شدند.
گرچه که روئسای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان به ظاهر و به خیال خود مجاهدین آزادی و حریت می باشند ولی در عین تناقض در جهت منافع و خواسته های سازمان طی 16 ماه گذشته در سوریه پا به پای بشار اسد ، مخابرات(سیستم امنیتی و اطلاعاتی سوریه) و رژیم بعث در کشتار و قتل عام معترضین نقشی اساسی ایفا کرده است، در حالیکه دولت ترکیه از ماههای اول اعتراض به حق در سوریه در کنار معترضین ایستاده است. این وضعیت به عینه در عراق نیز تکرار شده است. ترکیه از شروع بهار عربی در منطقه به واقع فارغ از منافع ملی در جهت نفوذ دمکراسی در منطقه همواره از معرتضین بر حکومت های دیکتاتوری و توتالیتار حمایت کرده است.
حزب کارگران کوردستان در سوریه مانع هم سوئی کوردهای سوریه ای با معترضین رژیم بعث شده و از دیگر سو سد راه احقاق حقوق ملی و شهروندی کردهای ترکیه می گردد. حکومت ترکیه ماههاست که به دنبال مرجعی برای نشستن بر سر میز مذاکره می باشد ولی هر بار پ.ک.ک با انجام عملیات تروریستی رادیکال تری فضا را به شدت میلیتاریزه می کند. به خاطر عدم همسوئی با فضای طنین انداز دمکراسی در منطقه حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) به علت عدم همراهی با فضای فوق و خطر تصفیه شدن همواره سعی در برهم زدن فضای دمکراسی منطقه با استفاده ابزاری از مشکلات موجود بین دول منطقه ظاهر می گردد به طوریکه اکنون ماشه حزب کارگران کوردستان در دست بشار اسد و رژیم بعث قرار گرفته و علت آن نیز همراهمی ترکیه با معترضین بشار اسد و رژیم بعث می باشد. بسیاری از حملات تروریست خشن ماههای گذشته به واقع بر همین اساس محقق شده اند.  
برای مثال مسئولین رده بالای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان همواره از مشکلات بین دولتهای استفاده اساسی را در جهت منافع خود برده اند. زمانیکه بین دولت ترکیه و اسرائیل مشکل سیاسی بوجود آمد یکباره حزب کارگران کوردستانی که در آتش بس به سر می برد بر عملیات های تروریستی و خشونت بار خود افزود. در دیگر سو طی چند ماه گذشته که رابطه ترکیه به دول سوریه و ایران بر اساس نوع نگرش بر انقلاب های منطقه هم سو نمی باشد به یکباره حزب کارگران کردستان دست به خشونت بارترین حملات تروریستی خود می زند.     
به صورت خلاصه وار حزب کارگران کوردستان بر خلاف افزایش وزش نسیم دمکراسی در داخل ترکیه و قرارگیری سنگ ها در جغرافیای خاورمیانه به صورت دیگری در خلاف جهت این تفکرات شنا می کند. با افزایش دمکراتیک شدن ترکیه و احقاق حقوق به حق شهروندان کورد ترکیه ای حزب کارگران کردستان دچار تزلزل پایه های فکری و ایدئولوژی خود شده است. 
با اوضاعی که در منطقه خاورمیانه و کشورهای نزدیک به مرزهای ترکیه جاری می باشد بی شک حزب کارگران کوردستان روزهای سختی را برای شهروندان ترکیه با خواست تحقق انواع حملات به شدت رادیکال و خشن رقم خواهد زد. حزب کارگران کردستان در حال برنامه ریزی برای هر گونه رویاروئی ترکیه و سوریه می باشد تا از اوضاع بوجود آمده نهایت بهره را ببرد. متفقین حزب کارگران کوردستان نیز بر هر نحوی وسائل راحتی و امکانات لازم برای انجام عملیاتهای تروریست را فراهم می سازند، حتی فکر حمایت اسرائیل از سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) در برهه زمانی مشخص در جمع وزرای اسرائیلی نیز به صورت آشکارا مورد بحث واقع شده بود.  
سوریه  - دوستان سوریه و حزب کارگران کوردستان به علت عدم هماهنگی با فضا، جهت و نیت انقلاب های بهار عربی همکاری بسیار نزدیکی را با هم به اجرا گذاشته اند. از شواهد پیداست که این تابستان گرمتر از تابستانهای گذشته خواهد بود. امیدوارم که دول و حکومت هائی که با استفاده از هر طور راه ها غیرانسانی و غیرقانونی سعی در سد سازی در فضای ورود دمکراسی به منطقه می باشند خود در چاهی که می کنند بیافتند.
سئدات لاچین ار، روزنامه استار چاپ ترکیه