۴/۱۰/۱۳۹۱

تله انفجاری حزب کارگران کردستان: 1 شهید

بر اساس اخبار روزنامه استار چاپ ترکیه تله انفجاری سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) در شهر شیرناک منفجر شده و یک نگهبان روستا کشته شد.
بر این اساس نگهبان منطقه پینار باشی از توابع شهر شیرناک ترکیه که در حال نگهبانی از روستا بود به ناگاه در تله انفجاری حزب کارگران کردستان افتاده و کشته شد.
نگهبان روستا شخصی 37 ساله به نام یونس چین می باشد.
تله انفجاری حزب کارگران کوردستان (PKK) در ساعت 06:15 منفجر شده است.
جنازه نگهبان کشته شده با استفاده از هلیکوپتر نظامی به اداره عدلیه شهر دیاربکیر ترکیه منتقل شد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/84utb66
بیشتر نگهبانان روستاهای مناطق کوردنشین ترکیه از خود مناطق محلی انتخاب می گردد، به طوریکه دولت با پرداخت ماهیانه ای سعی در حفاظت منطقه از سوی اهالی منطقه را در پیش می برد. بسیاری از نگهبانان کشته شده خود نوع دیگری از بعد مسئله را آشکار می سازد که سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) حتی به هم نوعان خود نیز رحم نمی کند. 
سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان طی 30 سال گذشته سبب مرگ بیش از 30.000 شهروند ترکیه شده است که بنا به آمار حداقل نیم یا یک سوم از شهروندان ترکیه ای کشته شده به دست سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان دارای هویت کرد بوده اند. کوچکترین شکی نیست که کشتار هم نوع به دست پ.ک.ک تنها ناشی از تئورس سوخته فاشیست مدار این سازمان کورد می باشد.