۱/۲۲/۱۳۹۱

عملیات بر علیه حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در شهر تونجلی ترکیه

بر اساس اخباری که در مدیای ترکیه منتشر شده است گروهی از تروریست های حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) با تجمع در مناطق شهر تونجلی ترکیه قصد اقدامات تروریستی را داشته اند، مامورین اطلاعاتی ترکیه پس از ورود گروهی از تروریست های پ.ک.ک اقدام به شروع عملیات وسعیی در شهر تونجلی ترکیه نموده اند.
نیروهای نظامی ترکیه همراه با زرپوش ها چندین ساعت به بررسی و جستجوی تروریستهای حزب کارگران کردستان در مناطق روستائی و نزدیک شهر تونجلی پرداختند. در همین اثنا نیروهای نظامی ترکیه موفق به کشف رده پاهای تروریستها شده و اقدام به محاصره منطقه با استفاده از هلیکوپترهای اسکورسکی و کبری نمودند. 
هلیکوپترها نیز تیم های کاماندوی مبارزه با ترور در چندین منطقه به صورت تیم های کوچک 5 نفره گسیل کرده و عملیات نقطه ای را بر علیه سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) آغاز نمودند.
بیشتر تروریستهای حزب کارگران کردستان تثبیت شده در شهر تونجلی ترکیه بیشتر در مناطق کوههای کرت و مناطق وسیع گئیک سو تثبیت شده اند.
نیروهای ژاندارمری شهر تونجلی نیز در این عملیات ضد ترور همراه نیروهای مبارزه مخصوص ترکیه می باشند.
در منطقه عملیات وسیعی شروع شده و درگیریهای متعددی نیز در جریان می باشد.
منبع خبر مترجم:
http://tinyurl.com/c5uasgl
حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) شاخه ترکیه ای و به قولی پدر خوانده سازمان تروریستی حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک می باشد که تاکنون طی 27 ساله گذشته بیش از 30.000 انسان که 270 کودک نیز جزء لیست می باشند را ترور و قتل عام کرده است. شاخه ای سوریه ای حزب کارگران کردستان با نام حزب پ.ی.د نیز در سوریه با همکاری بشار اسد در قتل عام معترضین سوریه ای دستی در آتش دارد.