۱۱/۲۹/۱۳۹۰

شهرهای تامین کننده کادر حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک

کارشناس مبارزه با ترور و تروریسم نیهات علی اوزان در مصاحبه ای که با مدیای ترکیه داشته است اطلاعات جالبی در مورد سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) بیان کرده است که خلاصه ترجمه شده ای از این مصاحبه را در زیر می خوانید:
طی گزارش نیهات اوزان شهرهای وان، دیاربکیر، ماردین و حکاری جزء بیشترین شهرهای تامین کننده میلیتان برای حزب کارگران کردستان می باشد. و شهری به مانند استانبول نیز جزء شهرهائی می باشد که سازمان تروریستی پ.ک.ک کادر کمپ های کوه خود را سازماندهی می کند.  
بر اساس آمار به هلاکت رسدگان سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) از تاریخ  21 سپتامبر سال 2001 تا تاریخ سپتمابر 2011 که بالغ بر 1.362 تروریست به هلاکت رسیده است گرافی تهیه شده است که آمار ترکیب جنیستی کادر پ.ک.ک، سن میلیتانها، شهرهای تامین کننده و ... را به خوبی آشکار می سازد.
بیش از 88% نیروی کادر سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) مردنا وبیش از 12% را زنان تشکیل می دهند.
در سال 1995 تعداد کادر کوهستان حزب کارگران کردستان هر روزه افزوده شده است به طوریکه در آن زمان به بیش از 30.000 تروریست رسیده بود،  در سالهای 2000 این تعداد در حدود 5 الی 6 هزار تروریست بوده است.
امروزه تعداد تروریست عضو حزب کارگران کردستان (PKK) در حدود 6 الی 7 هزار نفر می باشد.
کمترین سنین عضویت در پ.ک.ک 9 سال و بیشترین سن در حددو 42 سال می باشد. بیشترین عضویت در سازمان تروریستی 28 سال می باشد.
بیش از 43.68% کادر کوهستانی حزب کارگران کردستان از جوانان 18 ساله تشکیل میشود. نزدیک به 33.4% نیز از اشخاص 16 الی 18 ساله و 9.25% نیز از کودکان 15 ساله تشکیل می شود.
بیش از 73% اعضای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان جزء تابعین ترکیه، 12.4% جزء تابعین سوریه و 9.8% نیز جزء تابعین ایران، و 3.7% نیز عراقی می باشند. 
بیشترین شهر تامین کننده کادر کوهستانی پ.ک.ک شهر دیاربکیر ترکیه با 57.1% عضویت می باشد.
به گفته کارشناس ترور و تروریسم سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان با عضو گیری از کودکان و نوجوانان کم سن و سال کورد تمامی قوانین مرتبط با حقوق بشر و قوانین انسانی حقوق کودک را زیر پا می گذارد.

منبع خبر مترجم:
http://tinyurl.com/7qskeja