۱۱/۲۸/۱۳۹۰

حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) کنترل راههای سوریه را شروع کرد

سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) که به علت شرایط زمستان و عملیاتهای ضد ترور ترکیه در قندیل در وضعیی مناسبی به سر نمی برد، دوباره در مرزهای نزدیک سوریه جای گرفته است. بر اساس منابع رسمی اطلاعاتی بشار اسد نیروهای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان را در نواحی منطقه آفرین در سوریه جای داده است.
حکومت شام به سبب اوضاع سیاسی که با حکومت ترکیه داشته است به مانند 13 ساله پیش اقدام به جای دادن سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (PKK) در خاک سوریه و استفاده ابزاری از این سازمان تروریست و نژادپرست روی آورده است. 
بشار اسد در نزدیکی شهر شانلی اورفای ترکیه و در شهر رسول آین سوریه کمپی با ظرفیت 150 نفر برای تعلیم و نگهداری از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان تاسیس کرده است. پس از تاسیس کمپ نیز میلیتانهائی که از کوههای قندیل به کمپ موجود گسیل شده اند اقدام به بازرسی و کنترل عبور و مرور منطقه کرده و می کنند.
یکی از ارگانهای رسمی حزب بعث که به زبان کردی از طریق اینترنت فعالیت می کند از میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) به عنوان میلیتانهای حزب دمکراتیک و برابری (پ.ی.د- شاخه سوریه ای پ.ک.ک) یاد کرده و وجود و قرار گیری دسته های حزب کارگران کردستان را در منطقه آفرین تائید کرد. بر اساس خبر این سایت حزب بعث میلیتانهای حزب کارگران کوردستان در منطقه به سبب جستجوی معترضینی که احتمالاً به مرزهای ترکیه وارد یا خارج می شوند و کنترل عبور و مرور مردم منطقه جای داده شده اند. بر این اساس کردهای سوریه ای نیز در منطقه جای داده می شوند.
بشار اسد برای سرکوب معترضین به بهترین وجه ممکن شروع به استفاده ابزاری از کارت کردهای سوریه و سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (پارتی کرێکارانی کوردستان) روی آورده است. عشیرت ها و قبایل کرد سوریه ای هم می توانند عاملی در جهت سرکوب معترضین و هم در جهت استفاده ابزاری بر علیه ترکیه استفاده شوند. 
بر اساس منابع رسمی اطلاعاتی منطقه ای و جهانی سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان بدین سبب بیش از 1000 الی 2000 میلیتان خود را از کوههای قندیل به سوریه گسیل کرده است.
سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان در سوریه نیز با ترور مخالفین این سازمان در سوریه به بهترین وجه ممکن نقش جاده صاف کن بشار را بر عهده گرفته است، به طوریکه طیب ماههای گذشته رئیس دو عشیرت و گروه کرد که مخالف بشار اسد و حزب کارگران کوردستان بودند به صورت کاملاً هدف دار ترور و قتل عام شدند.
منبع خبر ترجمه:
http://tinyurl.com/7pap9gx