۱۱/۲۰/۱۳۹۰

هلاکت 9 تروریست حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) در شهر بینگول

بر اساس درگیری که نیروهای نظامی- امنیتی ترکیه با یک از از تروریست های حزب کارگران کوردستان (PKK) در شهر بینگول و در منطقه Ilıcalar داشته اند نیروهای نظامی ترکیه موفق به هلاکت رساندن 9 تروریست و زخمی کردن 3 تروریست دیگر شده اند.
علارغم درخواست ایست از سوی نظامیان ترکیه نیروهای حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) با گشودن آتش به نیورهای ترکیه ای جواب داده اند و منجربه شروع درگیری شده اند.
در درگیری 1 تروریست دیگر نیز تسلیم نیروهای ترکیه شده است.
اخبار فوق از سوی استاندار شهر بینگول منتشر و تائید شده است.
درگیری نیروهای نظامی – امنیتی ترکیه با میلیتانهای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) از اواخر دیشب شروع شده است. در عملیات نیروهای ترکیه ای هلیکوپترهای کبری کماندوهای ترکیه را پشتیبانی می کنند. 
تروریستهای زخمی به بیمارستان دولتی شهر بینوگول منتقل شده اند.
عملیات جستجوی تروریستهای پ.ک.ک توسط نیروهای کاماندوی ترکیه در منطقه ادامه دارد.
منبع خبر مترجم:
http://tinyurl.com/8ysenr7