۱۰/۰۷/۱۳۹۰

آیا بین حزب کارگر کردستان (پ.ک.ک) و سازمان تروریستی آسالای ارمنی ارتباط وجود دارد؟

آیا بین حزب کارگر کردستان (پ.ک.ک) و سازمان تروریستی آسالای ارمنی ارتباط وجود دارد؟
جمیل چیچک رئیس مجلس ملی ترکیه در ادعائی از وجود ارتباط مابین سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (PKK) و سازمان تروریستی آسالای ارمنی خبر داد.
رئیس مجلی ملی ترکیه که در برنامه ای سیاسی در کانال تلویزیونی TV8 شرکت داشت در اثنای سخنان خود از وجود ارتباط مابین حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) و سازمان آسالای ارمنی خبر داد.
به نظر Cemil Çiçek دستهائی در کار می باشد که با پیوند بین تروریسم و ادعاهائی به مانند نسل کشی ارامنه سعی در تضعیف قدرت روز افزون ترکیه دارند، دشمنی اینان با پیرفت های دمکراتیک، سیاسی، تکنولوژی، علمی، اقتصادی و ... ترکیه می باشد.
او در سخنان خود نام سه وزیر امور خارجه ترکیه را که به دست سازمان تروریستی Asala ارمنی ترور شده بود شمرده و در سوالی از علت ترور و دستهای پشت پرده این ترورها پرسید که چه کسانی از این ترورها نفع برده اند؟ سازمان تروریستی آسالای ارمنی برادار زاده ام را در لیسبون فرانسه ترور کرده است من به نوبه خودم این سازمان رادیکال و قتل عام هایش را چشیده ام. 
تروریسم ارمنی با گروه آسالا شروع شد و سپس سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) رهرو این سازمان رادیکال شد. من ادعا می کنم سازمان تروریستی آسالای ارمنی و حزب کارگران کوردستان ارتباطاط وسیعی با هم داشته و دارند. نوع و نحوه حرکت این دو سازمان بسیار به هم شبیه و هم هدف می باشد.
منبع خبر مترجم:
http://tinyurl.com/6seoyeh