۹/۲۲/۱۳۹۰

سه میلیتان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) دستگیر شد

سه میلیتان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) دستگیر شد
بر اساس اخباری که در مدیای ترکیه جای گرفته است نیروهای امنیتی ترکیه موفق به دستگیری 3 تروریست از میلیتانهای حزب کارگران کوردستان (PKK) شده اند.
میلیتانهای حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) در شهر موش و در منطقه بولانیک مخفی شده بودند که نیروهای امنیتی ترکیه بر اساس اخبار دریافتی از مردم به منطقه اعزام شده و طی عملیاتی موفق به دستگیری میلیتانهای حزب کارگران کوردستان شده اند.
طی اخبار اطلاعاتی 1 میلیتان دیگر در منطقه بوده است که نیروهای امنیتی ترکیه در حال تعقیب و اجرا عملیات در منطقه می باشند.
منبع خبر مترجم:
http://tinyurl.com/btacp7z