۹/۲۱/۱۳۹۰

یک از اعضای بلند پایه حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) که در تعقیب بود دستگیر شد

یک از اعضای بلند پایه حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) که در تعقیب بود دستگیر شد
طی عملیاتی که نیروهای کاماندوی ترکیه در کوه و شهر آغری انجام دادند موفق به دستگیری یکی از اشخاص رده بالای حزب کارگران کوردستان (PKK) به کد رمز سرکش و به اصطلاح مسئول تعلیم و جذب شهر آغری شده است.
تروریست مورد نظر در شهر آغری و در روستای یوواجیک دستگیر شده است. 
سرکش 17 سالی بود که تحت تعقیب نیروهای قضائی ترکیه بوده است، بهمراه وی 7 میلیتان حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) نیز دستگیر شده اند.
در محل دستگیری تروریست ها مقدار زیادی ماده منفجره و بمب دست ساز، سلاح ههای دور برد و بسیاری از ملزومات زندگی کشف شده است.
میلیتانهای دستگیر شده بهمراه سرکش به ضعب قضائی مبارزه با ترور ترکیه ارجاع شده اند تا به صورت قانونی به حکم آنها رسیدگی شود.
منبع خبر مترجم:
http://tinyurl.com/d2j36od